Konversio-optimointiJan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Konversio-optimoinnin avulla virität verkkopalvelun toteuttamaan sille asetettuja tavoitteita mitattuun tietoon perustuen.
  • Lisää liidejä verkosta – enemmän maksavia asiakkaita
  • Verkkopalvelulle asetettujen tavoitteiden parempi toteutuminen
  • Konversio-optimointi tukee liiketoiminnallisia tavoitteitasi

Konversio-optimoinnin avulla selvitetään, miten tehokkaasti verkkopalvelu toteuttaa sille asetettuja liiketoiminnallisia tavoitteita, sen mahdolliset ongelmakohdat sekä kehitetään palvelun tehokkuutta. Palvelussa määritellään sivustolle konversiomaalit, eli mittauspisteet, joihin sivukävijöitä yritetään ohjata. Konversiomaali voi olla esimerkiksi lomakkeen täyttäminen, yhteystietojen jättäminen, videon katsominen tai materiaalin lataaminen. Konversiomaalit määritellään yhdessä asiakkaan kanssa tukemaan yrityksen liiketoimintaa.

Muuttamalla verkkopalvelun kävijät liideiksi ja edelleen maksaviksi asiakkaiksi sekä kasvattamalla asiakkaiden ostotiheyttä ja keskiostoksen kokoa, saat verkkopalvelustasi enemmän irti liiketoiminnan näkökulmasta.

Mitä konversio-optimointi sisältää?

  • Mittaussuunnitelma
  • Konversiopisteiden määrittäminen
  • Asiakasymmärrys
  • Analytiikka
  • Kehitysideat
  • Jatkuva kehittäminen

Asiantuntijamme mittaavat, analysoivat ja raportoivat verkkopalvelun konversiotehokkuutta sekä määrittelevät kehitystoimenpiteitä, joilla verkkopalvelun vaikuttavuutta liiketoimintaan jatkuvasti parannetaan. Toimenpiteet voivat olla joko rakenteellisia tai sisällöllisiä muutostöitä tai esimerkiksi palvelun visuaaliseen ulkoasuun tai käytettävyyteen liittyviä muutostöitä.

Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227