Manage & Grow

Digitaalisen markkinoinnin jatkuva kehittäminen

Jatkuvan kehittämisen palvelu

  • Digitaalinen markkinointi
  • Jatkuva sisällöntuotanto
  • Tekninen kehittäminen

Jatkuva kehittäminen alkaa, kun verkkoratkaisu on toteuttamisvaiheessa. Jatkuvan kehittämisen palvelulla varmistamme, että verkkoratkaisu toimii kuten sen pitääkin, esimerkiksi johtaa konversioon, tuottaa liidejä ja rakentaa asiakaskokemusta.

Jatkuvaa mittaamista ja käyttäjän sitouttamista

Jotta verkkopalvelu palvelisi käyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan teknisen ylläpidon lisäksi esimerkiksi jatkuvaa sisällöntuotantoa ja/tai digitaalista markkinointia. Tärkeintä on tunnistaa ne kehityskohteet, joihin panostamalla saadaan suurin hyöty.

Mediataivaan Jatkuvan kehittämisen palvelu on ratkaisu myös resurssihaasteisiin. Lyhyesti ilmaistuna Jatkuvan kehittämisen palvelulla takaat sen, että verkkopalvelusi tuottaa niitä tuloksia, mitä sen pitääkin.

Tapamme toteuttaa
  • Käynnistysvaihe, jossa määritellään tärkeimmät tavoitteet ja aikataulu
  • Monialainen tiimi, joka yhdistää digitaalisen markkinoinnin, sisällöntuotannon ja teknisen osaamisen tuloksia tuottavaksi kokonaisuudeksi
  • Jatkuva mittaaminen ja seuranta
  • Jatkuva sisällöntuotanto suunnitelman mukaisesti

Monialainen tiimi asiallasi

Jatkuvan kehittämisen prosesseissa hyödynnämme monipuolista osaamistamme:

Web Development Visuaalinen suunnittelu Sisältösuunnittelu Tekninen toteutus Brändiviestit Digitaalinen markkinointi Projektinhallinta SEO Asiakasymmärrys

Miksi jatkuvaa kehittämistä Mediataivaan kanssa?

1. Kaikki tarpeellinen samasta paikasta

Tarvitset vain yhden digitaalisen kumppanin – Mediataivaan. Me hoidamme niin teknisen, sisällöllisen kuin mitattavaan tietoon perustuvan digitaalisen markkinoinninkin. Jatkuvan kehittämisen asiakkaana saat meiltä juuri sitä palvelua, mitä kulloinkin tarvitset.

2. Tunnemme jo sinut ja asiakkaasi

Kun tilaat meiltä verkkopalvelun, on ymmärryksemme liiketoimintaasi kohtaan korkealla tasolla ja palvelun jatkokehittäminen on sen vuoksi luontevaa. Verkkopalveluprojektin aikana olemme jo tutustuneet sinuun ja asiakkaisiisi, joten meillä on näkemystä siitä, mitä seuraavaksi kannattaisi lähteä kehittämään.

3. Reagoimme muuttuviin tarpeisiin

Mikään ei ole kiveen hakattua: kehitämme juuri sitä palvelun osaa, joka nähdään sinun liiketoimintasi kannalta tarpeellisimmaksi. Ymmärrämme kuitenkin, että yrityksen tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja sen myötä myös Jatkuvan kehittämisen tarpeet muuttuvat. Saatat tarvita nyt ensisijaisesti teknistä kehittämistä, mutta myöhemmin tarpeesi kohdistuvatkin sisällöntuotantoon. Oli miten oli, me mukaudumme yrityksesi tarpeisiin.

Katso referenssejämme