Digitaalinen markkinointi

Vaikuttavia tuloksia


Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227

Vaikuta asiakkaasi käyttäytymiseen ja rakenna brändikuvaa yrityksestäsi

Digitaalisella markkinoinnilla vaikutat kokonaisvaltaisesti asiakkaan ostoprosessin eri vaiheissa. Onnistunut digitaalinen markkinointi edellyttää sisältöstrategian laatimista, eli yrityksen pääviestin ja kohderyhmän määrittelyä sekä kohderyhmän asiakaspersoonien ja näiden ostoprosessin tunnistamista. Kun asiakkaat ja tyypillinen ostamisen prosessi on tunnistettu, voidaan valita juuri oikeat sisällöt ja kanavat, joilla tehokkaimmin vaikutetaan kohderyhmän käyttäytymiseen.

Lisää vaikuttavuutta

Vaikuttavuus on jatkuvaa kamppailua huomiosta, löydettävyydestä sekä ensiluokkaisesta asiakaskokemuksesta koko asiakaspolun aikana. Asiakkaalle merkityksellisten ja ilahduttavien sisältöjen lisäksi yrityksen ja sen tuotteiden ja palveluiden tulee olla löydettävissä hakupalveluista. Yrityksen viestin tulee tavoittaa asiakkaat juuri niissä kanavissa, joissa he ovat.

Tapamme toteuttaa

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijamme mittaavat, analysoivat ja raportoivat markkinoinnin tehokkuutta digitaalisissa kanavissa sekä määrittelevät toimenpiteitä, miten markkinointia tulee optimoida, jotta se vastaa parhaiten yrityksen tavoitteisiin.

Mediataivaan tavoitteena on se, että yrityksen markkinointibudjetti tuo parasta mahdollista tuottoa digitaalisissa kanavissa, ja että markkinointitoimenpiteitä priorisoidaan asiakkaalle kannattavimpien toimenpiteiden mukaan.

Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227