Digitaalisen liiketoiminnan kehityskartta

Digiroadmap

Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227

Digiroadmap

  • Kehitystiekartta liiketoiminnan digitalisoimiseen
  • Realistinen kyvykkyysanalyysi
  • Ostopolun määritteleminen

Kirkkaampi kuva digitaalisuuden mahdollisuuksista


Mediataivaan Digiroadmap tarjoaa tehokkaat työkalut digitaalisen liiketoiminnan mallintamiseen, kyvykkyyksien määrittämiseen ja kehitystiekartan laatimiseen.

Projektin jälkeen yrityksellä on entistä kirkkaampi kuva digitaalisten liiketoiminnan mahdollisuuksista, rakennettavista kyvykkyyksistä ja näiden kehitystiekartasta. Projektin lopputuotokset muodostavat perustan yrityksen digitaalisen liiketoiminnan kehityssuunnitelmalle.

Tapamme toteuttaa

Palvelu toteutetaan työryhmän osallistavalla työpajamenetelmällä, jossa yrityksen liiketoimintajohto, yhdessä Mediataivaan asiantuntijoiden kanssa, aktiivisesti ideoi, määrittelee ja analysoi yrityksen digitaalisen liiketoiminnan kehityslinjoja.

Ostopäätökset tehdään verkossa

Niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut merkittävästi digitalisaation myötä. Nykyään valtaosa ostopäätöksestä tehdään verkossa jo kauan ennen varsinaista kontaktia myyntiin tai asiakaspalveluun.

Asiakkaat tulevat tietoiseksi tarpeistaan ja saavat uusia ideoita yhä useammin sähköisissä kanavissa. Taustatietoja haetaan ja tuotteiden, palveluiden ja toimittajien esivalintaa tehdään esimerkiksi yritysten verkkopalveluita ja sosiaalista media hyödyntäen. Myös tuotteiden ja palveluiden ostaminen, suosittelu ja jopa varsinainen kuluttaminen siirtyvät verkkoon kiihtyvällä tahdilla.

Luo etumatkaa kilpailijoihin

Yritys, joka ei riittävällä tasolla suoriudu digitaalisissa kanavissa antaa huomattavaa etumatkaa kilpailijoilleen. Digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen esteenä ei useinkaan ole erilaisten työkalujen ja palveluiden saatavuus, vaan näiden integrointi osaksi yrityksen perusliiketoimintaa.

Lue lisää blogista

Yritys, joka ei riittävällä tasolla suoriudu digitaalisissa kanavissa antaa huomattavaa etumatkaa kilpailijoilleen.

Jan Landén:

Tavoitteena liiketoimintahyöty ja parempi asiakaskokemus

Digitaaliset palvelut mahdollistavat kustannustehokkaan, ajasta ja paikasta riippumattoman markkinointi-, myynti- ja asiakaspalveluprosessien toteuttamisen, entistä paremman asiakaskokemuksen ja jopa uusien liiketoimintamallien luomisen. Digitaalisten palveluiden kehittämisen keskiössä tuleekin olla tavoiteltava liiketoimintahyöty ja parempi asiakaskokemus.

Digitaalisten palveluiden rakentaminen ja palvelun tuottaminen ovat yritykselle strateginen investointi, jolla on merkittävä vaikutus sekä yrityksen sisäiseen toimintaan että asiakaskokemukseen. Jotta investoinnilla saavutettaisiin tälle asetetut tavoitteet, tulee digitaalisen liiketoiminnan perustavanlaatuiset kyvykkyydet varmistaa.

Digitaalisuus osana yrityksen strategiaa

Tärkeintä on varmistaa, että digitaalisten liiketoiminnan kehittämisellä on johdon tuki ja sitoutuminen tämän pitkäaikaiseen kehittämiseen. Digitaalisten palveluiden tulee olla osa yrityksen strategiaa ja muodostaa asiakkaalle yhtenäinen, ilahduttava ja yrityksen brändiä tukeva asiakaskokemus. Digitaalisille myynti- markkinointi- ja asiakaspalveluprosesseille tulee asettaa yksiselitteiset mittarit, joiden perusteella palveluita ja toimintaa kehitetään. Digitaaliset palvelut vaativat myös tehokkaan ja skaalautuvan palveluinfrastruktuurin sekä riittävän resursoinnin ja ohjausrakenteen.

Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227