Älykäs palvelun kehittäminen

Parempaa suorituskykyä mitattuuun tietoon perustuen


Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227

Työ jatkuu, kun verkkopalvelu on tuotannossa

Digitaalinen palvelukanava ei ole koskaan varsinaisesti valmis, vaan tämä edellyttää välttämättömien tuotanto- ja tukipalveluiden lisäksi jatkuvaa sisällön tuottamista, palvelun optimointia ja kehittämistä sekä markkinointia mitattuun tietoon perustuen. Useimmiten haasteena on, kuinka verkkopalvelun rajalliset kehityspanokset kohdennetaan juuri sinne, missä näillä on tehokkain liiketoiminnallinen vaikutus.

Verkkopalveluiden tuotanto-, tuki- ja ylläpitopalveluiden osalta tärkeää on, että palveluprosessit ovat sujuvia ja mahdollisiin häiriötilanteisiin kyetään vastaamaan ripeästi ja häiriöiden vaikutukset liiketoimintaan ja asiakaskokemukseen minimoidaan.

Reaktiivisen häiriönhallinnan lisäksi palvelua tulee pystyä jatkuvasti kehittämään. Jatkokehitys voi tarkoittaa teknisiä, rakenteellisia tai sisällöllisiä verkkopalvelun muutostöitä, joilla palveluun luodaan uusia toimintoja ja sisältöjä, tai sen löydettävyyttä ja konversiotehokkuutta pyritään optimoimaan.

Useimmiten haasteena on, kuinka verkkopalvelun rajalliset kehityspanokset kohdennetaan juuri sinne, missä niillä on tehokkain liiketoiminnallinen vaikutus.

Digitaalinen strategia

Älykäs palvelun kehittäminen

Jatkuvassa palvelumallissamme yhdistyvät luotettavat tuotantopalvelut sekä selkeät palveluprosessit ja asiakkaan tarpeisiin mukautuva, analytiikkaan perustuva jatkuva palvelun kehittäminen.

Palvelumme pitää sisällään seuraavaa:

  • Huoleton palvelutuotanto
  • Sujuvat prosessit ja selkeä asiakkuudenhoitomalli
  • Analytiikkaan perustuva palvelun optimointi ja jatkokehitys
  • Asiakkaan tarpeisin mukautuva resursointi
  • Läpinäkyvä seuranta ja kehitystehtävien priorisointi

Lisätietoja jatkuvasta palvelusta saat:

Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227