Case: LANDIS+GYR

Sisältömarkkinoinnin strategia

Työnantajaimagon
kirkastaminen toi satoja
uusia työhakemuksiaEnergianmittausratkaisujen markkinajohtaja ja edelläkävijänä.
Yli 100-vuotias yritys palvelee sähkö-, kaukolämpö-, kaasu- ja vesiyhtiöitä yli 30 maassa.

MITÄ TEIMME
  • Uusi sisältömarkkinoinnin strategia rekrytoinnin tarpeisiin
  • Räätälöidyt sisältötyöpajat
  • Työnantajaimagon kirkastaminen
  • Organisaatioviestien päivitys
  • Rekrytointimainonnan konseptointi ja ohjeistus
  • Sisältömarkkinointia

Uusi sisältömarkkinoinnin strategia auttoi sitouttamaan Landis+Gyrin henkilöstön yhteisiin rekrytointitavoitteisiin. Työntekijät kertovat nyt innolla yhtiön vahvuuksista sähköisissä kanavissa.

Keski-Suomen Landis+Gyrille paikallinen imago

Landis+Gyrin yritysmielikuva rakennetaan pääasiassa kansainvälisestä näkökulmasta. Jyskässä sijaitsevalle toimipisteelle haluttiin luoda paikallinen työnantajamielikuva ja rekrytointiviesti.

– Landis+Gyr kasvaa Suomessa vahvasti, ja odotimme syksystä 2015 alkaen laajaa uusien työntekijöiden rekrytointia, kertoo Landis+Gyrin HR-päällikkö Johanna Sajasalo.
– Halusimme lähteä rekrytointimarkkinoille aikaisempaa proaktiivisemmin ja kirkastaa työnantajaimagoamme ulkopuolisen sparraajan kanssa. Oli tärkeää, että kumppani tunsi toimintatapamme ennestään.

Erottuvuustekijöiden kirkastaminen

Projektissa yhdenmukaistettiin ja kirkastettiin yhtiön rekrytointiviestejä, työnantajaimagoa ja tärkeimpiä erottuvuustekijöitä.

– Tärkeintä oli korostaa asiakaslähtöisyyttä sekä aidosti kansainvälistä tiimiä ja työympäristöä, kertoo Landis+Gyrin markkinointipäällikkö Kati Pesola.
– Halusimme nostaa esiin myös energia-alan mielenkiintoisuutta ja voimakasta kasvua. Projektin hedelmänä syntyi esimerkiksi Better Future -kampanja, jonka kantavia ajatuksia on mahdollisuus rakentaa parempaa tulevaisuutta ja tehdä merkityksellistä työtä, samalla kun edetään uralla.

Työntekijät yrityksen vakuuttavina viestinviejinä

Sisältötyöpajoissa henkilöstöltä kerättiin tietoa työantajan vahvuusalueista sekä siitä, miksi he viihtyvät työssään. Tämän lisäksi heitä valmisteltiin toimimaan rekrytointiviestinnän lähettiläinä. Toimintatapa oli mahdollinen vain, koska Landis+Gyrin työntekijät viihtyvät työssään niin hyvin.

– Tutkimukset osoittavat, että yrityksen omien työntekijöiden viesteillä on työnhakijoille suuri merkitys ja talon sisältä tuleviin referenssitarinoihin luotetaan, kertoo Sajasalo. – Workshopeissa yhteistä viestiä pystyttiin jalkauttamaan henkilökunnalle, ja samalla kerättiin työntekijätarinoita. Työpajat olivat olennaisen tärkeitä työntekijälähettiläiden sitouttamisessa.

TULOKSET
  • Yrityksen vahvuudet ja erottuvuustekijät kirkastuivat
  • Omat työntekijät sitoutuivat toimimaan rekrytoinnin viestinviejinä
  • Muutamassa kuukaudessa saatiin satoja uusia työhakemuksia
  • Talon sisällä pystytään tuottamaan itsenäisesti sähköisiä sisältöä erilaisiin tarpeisiin
Rekrytoinnista kaikkien yhteinen asia

Uusi sisältömarkkinoinnin strategia ja ohjeisto ovat tehostaneet henkilökunnan itsenäistä ja myös epävirallista rekrytointiviestintää. Rekrytointia palvelee esimerkiksi uusi Facebook-sivu, jolla on selkeä kohderyhmä ja tavoitteet.

– Korostimme alusta lähtien, ettei markkinointiosasto tai HR-väki voi toimia yksin, vaan onnistuminen vaatii jokaisen panostusta, kertoo Pesola. – Viesti ymmärrettiin meillä upeasti, ja työporukka lähti innolla viemään sitä eteenpäin. Meillä riittää vapaaehtoisia esimerkiksi rekrytointimessuille, kertomaan työntekijätarinoitaan tai kirjoittamaan vertaisartikkeleita.

Timanttinen työpaikka IT-alan osaajalle!

Työnhakijoiden on nyt helpompi hahmottaa, minkälainen työpaikka Landis+Gyr on, ja tehtäviin löytyy sopivampia hakijoita. Samalla yhteishenki talon sisällä on vain tiivistynyt.

– Projekti on vaikuttanut sisäiseen viestintäämme ja auttanut kehittämään uusia tapoja nostattaa yhteishenkeä, Sajasalo kertoo. – Nettisivujemme liikenne ja blogien lukijamäärät ovat kasvaneet hurjasti, mutta olennaisinta on, että meille on rekrytoitu syksyn 2016 jälkeen jo 70 uutta ihmistä. Olemme saaneet satoja työhakemuksia. Uusia työntekijöitä on tullut paljon myös Keski-Suomen ulkopuolelta, esimerkiksi Tampereelta ja Oulusta. Haluamme panostaa työnantajamielikuvan kehittämiseen myös jatkossa. Tarkoituksenamme on rekrytoida jatkuvasti uusia osaajia ja lisätä työpaikkamme houkuttelevuutta.


Lähdetään kehittämään yhdessä yrityksenne työnantajamielikuvaa. Ota yhteyttä!
Tatu Könönen
Tatu Könönen Partner / Director, Customer Success 040 520 8477