Verkkopalvelun vaatimusmäärittely

Varmistu siitä, että tilaajalla ja toteuttajalla on yhtenäinen näkemys verkkopalvelulle asetetuista tavoitteista ja vaatimuksista


Verkkopalvelun tekninen vaatimusmäärittely on tärkeä osa kokonaisvaltaisen verkkopalvelun suunnittelua. Vaatimusmäärittely kuvaa verkkopalvelulle asetetut liiketoiminnalliset ja asiakaslähtöiset tavoitteet sekä tekniset ja toiminnalliset vaatimukset, jotka edesauttavat tavoitteiden saavuttamista.

Vaatimusmäärittelyn lopputuloksena on määrittelydokumentti, joka valottaa kuinka palvelun tulisi teknisesti toimia, jotta palveluille asetettuihin tavoitteisiin tullaan pääsemään. Määrittelydokumentti ottaa kantaa esimerkiksi siihen, miten ja millä keinon varmistetaan riittävä tietoturva, suorituskyky sekä miten integraatiot muihin eri palveluihin, kuten esimerkiksi tuotehallintajärjestelmään (PIM) tai asiakkuudenhallintajärjestelmään (CRM) tullaan toteuttamaan.

Vaatimusmäärittely varmistaa, että tilaajalla sekä palveluntarjoajalla on yhtäläinen kuva lopputuloksesta sekä sille asetetuista vaatimuksista

Jokainen verkkopalveluhanke sisältää teknistä määrittelyä. Mitä suurempaa kokonaisuutta toteutetaan, sitä tärkeämmäksi asiaksi vaatimusmäärittelyn rooli muodostuu. Hyvin toteutettuna, vaatimusmäärittely selkeyttää koko projektin toteutusta, priorisoi hankkeen kannalta tärkeimpiä ja merkityksellisimpiä asioita sekä varmistaa onnistuneen sekä tilaajan tarpeisiin räätälöidyn kokonaisuuden.

Monessa tapauksessa tekninen vaatimusmäärittely toimii verkkopalveluhankkeen kilpailutuksen pohjana. Ammattilaisen kanssa yhteistyössä toteutettu tekninen vaatimusmäärittely auttaa yrityksen päättäjiä hahmottamaan projektikokonaisuuden laajuutta, keskittämään ajatukset verkkopalveluhankkeen osalta oikeisiin ja merkityksellisiin asioihin. Näiden lisäksi, myös vaatimusmäärittelyn pohjalta kilpailutetut tarjoukset ovat vertailukelpoisia keskenään.

Vaatimusmäärittelyprosessi toteutetaan asiakkaan kanssa yhteistyössä

Vaatimusmäärittelyä toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yleensä paikalla on yrityksen johtoa, markkinoinnista sekä IT-hankkeista vastaavia henkilöitä sekä asiakasrajanpinnassa työskenteleviä työntekijöitä. Paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi suosittelemme ottamaan mukaan myös asiakkaita. Yhteisen työpajan sekä haastatteluiden avulla pyritään koostamaan tarpeellinen tieto, tavoitteiden sekä vaatimuksien koostamiseksi johon ammattitaidolla toteutettu tekninen vaatimusmäärittely muodostaa ratkaisuehdotuksen.

Oletko aloittamassa verkkopalveluhanketta? 7 tärkeintä asiaa, jotka on hyvä ottaa huomioon vaatimusmäärittelyvaiheessa

Verkkopalvelun vaatimusmäärittelyn osa-alueet voidaan jakaa kolmeen osaan. Verkkopalvelun tavoitteet, toiminnalliset ja tekniset vaatimukset sekä ratkaisukuvaus. Verkkopalvelun tavoitteiden osalta selvitetään, minkälaisia liiketoiminnallisia tavoitteita verkkopalvelun avulla pyritään ratkaisemaan tai tukemaan sekä minkälaisia tavoitteita ja oletuksia käyttäjillä on verkkopalvelun suhteen. Tavoitteet muodostavat vaatimusluettelon, joka sisältää esimerkiksi teknisiä, rakenteellisia tai toiminnallisia vaatimuksia. Ratkaisukuvauksen avulla pyritään kuvaamaan, miten vaatimukset tullaan teknisesti ratkaisemaan.

7 tärkeää asiaa mitä vaatimusmäärittelyssä on hyvä ottaa huomioon:

  • Miten verkkopalvelulle asetetut tavoitteet tukevat liiketoiminnallisia tavoitteita?
  • Minkälainen rooli toteutettavalla palvelulla on yrityksesi informaatioarkkitehtuurissa
  • Kuka palvelua käyttää? Millaisia eri käyttäjäprofiileja voit tunnistaa?
  • Minkälaisia vaatimuksia eri käyttäjäprofiilit asettavat käyttöliittymäsuunnittelulle?
  • Miten palvelu integroidaan osaksi muita yrityksen käytössä olevia digitaalisia palveluita?
  • Minkälaisia teknisiä ja toiminnallisia rajoituksia voidaan tunnistaa?
  • Millaisia toiminnollisuuksia palvelu pitää sisällään? Mikä on näiden prioriteettijärjestys?

Jaa tämä artikkeli:Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227