Verkkopalvelun uudistaminen

Ketterällä kehityksellä kohti asiakaslähtöisempiä palveluita


Verkkopalvelun uudistaminen. Kestääkö se 3kk, 6kk vai 12kk? Voidaanko sen jälkeen taas hengittää ja todeta sen pysyvän muuttumattomana seuraavat x-vuotta? Vieläkin yhä useampi ajautuu pohdiskelemaan verkkopalveluhankkeita yksittäisinä projekteina. Todellisuudessa hyöty saavutetaan jatkuvan ketterän kehittämisen kautta, joka varmistaa verkkopalvelun jatkuvan kriittisen tarkkailun ja kehitystoimenpiteiden toteutuksen.

Mitä uudistetaan ja miksi?

Ennen verkkopalveluhankkeen aloitusta tehtävän suunnittelun tavoitteena on muodostaa paras mahdollisen käsitys siitä, miten verkkopalvelu tulisi rakentaa, jotta se tukee yrityksen toimintaa. Suunnittelun keskiöön nousee seuraavat asiat:

  • Liiketoiminnallinen ymmärrys
  • Asiakaslähtöisyys

Liiketoiminnallinen ymmärrys - Verkkopalvelun suunnittelu kytkeytyy läheisesti yrityksen digitaalisen liiketoiminnan suunnitteluun. Jotta projektin lopputuote tukee yrityksen liiketoimintaa, palvelun toteuttajalla tulee olla selkeä kuva siitä, miten asiakas haluaa rakentaa omaa kilpailuetuaan digitaalisissa kanavissa sekä miten uudistettavalla verkkopalvelulla halutaan edistää asetettuja tavoitteita.

Asiakaslähtöisyys - Kun liiketoiminnalliset tavoitteet verkkopalvelun osalta on määritelty, suunnittelun painopiste siirtyy yrityksen kohderyhmiin, joiden käyttäytymiseen toteutettavalla palvelulla pyritään vaikuttamaan. Kohderyhmistä rakennetaan käyttäjäpersoonia, jotka toimivat suunnittelun pohjana. Käyttäjäpersoonat ovat fiktiivisiä, asiakkaan ydinkohderyhmää mallintavia malliasiakkaita, jotka kuvaavat miten yrityksellesi tärkeät kohderyhmät haluavat käyttää uudistettavaa palvelua.

Pohjatyö sekä sen kautta muodostunut verkkopalvelun tekninen vaatimusmäärittely mahdollistaa sen, että toteutuksen alla oleva digitaalinen palvelu tukee tavoitteellisesti yrityksen liiketoimintaa. Seuraavana on mietinnän paikka siitä, toteutetaanko kokonaisuus kerralla vai pilkotaanko se selkeäksi kehityspoluksi. Monessa tapauksessa liian suuren kakkupalan haukkaaminen kerralla saattaa aiheuttaa paljon turhaa työtä.

Pilko suunnitelmat selkeiksi kokonaisuuksiksi, priorisoi ja mittaa

Verkkopalvelun kehittäminen tulee nähdä jatkuvana prosessina. Kaikkia suunniteltuja toiminnallisuuksia ei ole tarpeellista viedä käytäntöön heti, vaan toteutukselle on hyvä rakentaa selkeä ja tavoitteellinen roadmap. Tämä mahdollistaa sen, että verkkopalvelua rakennetaan jatkuvasti käyttäjien ehdoilla.

Kehityssuunnitelman ohessa toteutettujen toiminnollisuuksien, rakenteen sekä sisältöjen toimivuutta tulisi mitata säännöllisesti. Näin ollen verkkopalveluprojektista muodostuu jatkuvan kehittämisen prosessi, jonka kehityssuunta mukautuu kokemuksien ja käyttäjädatan pohjalta.

Jatkuva ketterä kehittäminen mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen

Jatkuva tarkkailu ja suunnitelmallinen kehittäminen mahdollistavat sen, että palvelu mukautuu vuosien saatossa yrityksen liiketoiminnallisiin sekä asiakkaiden tarpeisiin paremmin ja paremmin eikä kokonaisvaltaista investointia tarvitse toteuttaa enää uudelleen.

Toiminnan tavoitteena on, että kehityslistalle nousee jatkuvasti joko suunnitelmiin tai mitattuun tietoon perustuvia kehitysaihioita, joita toteutetaan ketterästi kuukausitasolla. Kysymys voi olla pieniestä sisällöllisistä muutoksista tai asiakasarvoa tuottavista uusista ominaisuuksista. Tärkeintä on, että kehitystyö on jatkuvaa ja tavoitteellista.

Jaa tämä artikkeli:Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227