Vaikuttavan digimarkkinoinnin salainen resepti

Tämän postauksen osalta asetin riman korkealle. Tavoitteena minulla on tiivistää viiteen bullet pointtiin oma näkemykseni siitä, kuinka vaikuttavaa digitaalista markkinointia toteutetaan.

Saisko pöhinää someen ja verkkosivuille, kiitos!
- Yes Ma’am, paljonko laitetaan?

Aijaa, että pöhinää webbiin ja someen? Kyllä, vieläkin näitä epätoivoisia pyyntöjä kuulee esitettävän. Mitä me sillä pöhinällä oikein tavoitellaan? Miten se kissavideon klikkaaja käännetään liidiksi ja edelleen maksavaksi asiakkaaksi? Mehän halutaan ostajia - siis asiakkaita, eikä mitään renkaanpotkijoita.

Kävijöitä ja tykkääjiä pitäisi kyllä saada, mutta oikeanlaisia ja oikeaan aikaan. Me halutaan ne asiakkaat sinne verkkosivuille silloin, kun ne on ostamassa ja mielellään vähän aiemmin. Sitten ne pitäisi saada ostamaan vielä toistekin. Pitäisiköhän meidän palvella niitä paremmin? Antaa niille jotain arvokasta?

No mistä vaikuttavassa
digimarkkinoinnissa sitten on kysymys?

Digissä, niinkuin muussakin markkinoinnissa, kyse on markkinoiden luomisestaja pyrkimyksestä vaikuttaa kohderyhmän ostohalukkuuteen.

Jotta tekeminen olisi vaikuttavaa, tulee keitoksessa olla mukana tavoitteita, ymmärrystä asiakkaasta, asiakkaalle arvokasta sisältöä sekä välineet ja teknologiat tehokkaaseen asiakasdialogiin sekä vaikuttavuuden mittaamiseen.Alla viiden kohdan reseptini vaikuttavaan digitaaliseen markkinointiin:

1. Määrittele tavoitteesi

Markkinointi on investointi. Niinpä myös markkinoinnille asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet tulee määritellä ja suunnitella konkreettiset toimenpiteet, joilla näihin tavoitteisiin pyritään. Kullekin tavoitteelle tulee myös määritellä yksiselitteiset ja mitattavat mittarit, joiden avulla toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan objektiivisesti arvioida.

Mediataivaan työkalupakissa tavoite- ja mittaussuunnitelma tehdään aina osana sisältömarkkinoinnin suunnittelua. Suunnitelmassa liiketoiminnalliset tavoitteet yhdistyvät konkreettisten sisältöjen tuottamiseen ja niiden jakeluun eri kanavissa. Näin kunkin toimenpiteen vaikuttavuutta voidaan aidosti mitata.

2. Ymmärrä asiakastasi

Jotta asiakasta voi digitaalisilla sisällöillä ja palveluilla auttaa, tulee asiakkaan tarpeita, odotuksia ja arvostuksia myös aidosti ymmärtää. Asiakasymmärryksen kerryttämisessä alkuun pääsee omin voimin myyntiä ja muuta asiakaspalveluhenkilöstöä osallistamalla sekä dataa tutkimalla, mutta hyvin pian asiakas on syytä ottaa työhön mukaan.

Mediataivaan projekteissa asiakasymmärrystä kerrytetään useasta eri lähteestä, jonka pohjalta mallinnamme muun muassa kohderyhmän tärkeimmät asiakasprofiilit sekä asiakaspolun kipupisteineen. Näihin kipupisteisiin vaikuttavalla sisällöillä ja palveluilla tähdätään. Asiakaskyselyillä ja haastatteluilla sekä kattavalla hakusanakartoituksella ja verkkoanalytiikalla saadaan syvyyttä ja luotettavuutta asiakasprofiilien määrittelyyn.

3. Luo merkityksellistä sisältöä

Markkinoinnissa sisältö ratkaisee. Tuottamalla asiakkaan näkökulmasta kiinnostavaa ja merkityksellistä sisältöä asiakkaan kulkemaan matkan eri vaiheisiin, luodaan todellista arvoa asiakkaalle. Hyvillä sisällöillä vahvistetaan asiakkaan luottamusta brändiin, poistetaan ostamisen esteitä ja nopeutetaan asiakkaan ostopäätöstä. Vaikuttava sisältö on usein monimuotoista (esim. blogeja, infograafeja, asiantuntija-artikkeleja, asiakastarinoita, videoita, podcasteja jne.) ja sisältöjen tyylissä ja tavassa otetaan huomioon niin asiakkaan asenteet ja arvostukset kuin sisältöjen jakelukanavat.

Mediataivaan sisältömarkkinoinnin suunnitelmassa määritellään sisältöjen teemat ja tyypit sekä kanavat. Sisällöistä luodaan looginen etenemispolku kohti ostopäätöstä ja asiakkuuden syventämistä. Jotta suunnitelmasta tulee konkretiaa, tulee resursointi tehdä huolella ja tehokkaimmin tuotanto onnistuu oikean kumppanin kanssa yhteistyössä.


4. Rakenna tehokas ja skaalautuva digimarkkinoinnin alusta

Vaikuttavan digitaalisen markkinoinnin alusta koostuu niin omista, ansaituista kuin maksetuista kanavista. Sisällön tehokkaassa tuotannossa ja jakelussa tarvitaan suuri joukko työkaluja ja teknologiaa. Tarvitaan sisällön hallinnan palveluita, tuotetiedon rikastamista, some - hallintatyökaluja, markkinoinnin automaatiota ja mobiilisovelluksia. Vaikuttavuuden mittaamisessa tarvitaan analytiikkaa ja raportointia. Jotta asiakasta voidaan aidosti auttaa verkossa, tulee myös ostamisen ja asioinnin prosesseja tukea digitaalisin verkkokauppa- ja asiointipalveluin. Kaikki nämä palvelut on kyettävä integroimaan sujuvasti keskenään ja edelleen esimerkiksi taustalla oleviin ERP- ja CRM - järjestelmiin.

Onneksi myös tämän alustan voit hankkia palveluna Mediataivaalta.


5. Mittaa ja optimoi jatkuvasti

Olennaista digimarkkinoinnissa on sen mitattavuus. Suunnitelmallisella hakukonelöydettävyyden, konversiotehokkuuden ja saavutettujen tulosten mittaamisella voidaan markkinoinnin panokset kohdentaa sinne, missä niillä on paras vaikuttavuus.

Mediataivaan jatkuvassa palvelussa yhdistyvät suunnitelmallinen sisältöjen tuottaminen ja digitaalisten palveluiden kehittäminen mitattuun tietoon perustuen.

Jaa tämä artikkeli:Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227