Auta asiakastasi ostoprosessin eri vaiheissa:

Sisältömarkkinoinnin monet merkityksetSisältöjen merkitys monikanavaisessa ja tehokkaassa markkinoinnissa on tärkeässä roolissa. Monessa tapauksessa sisältöjen tavoitteet ovat kuitenkin hukassa. Videot, blogit, kuvat, ladattavat dokumentit ja case-esitykset eivät ole vain osa isoa sisältöpalloa, jota markkinointi ja myyntiosastosi heittelee päättömästi kanavasta toiseen. Ripottelemalla osuvimmat sisällöt asiakkaasi ostopolun eri vaiheille, kuljetat asiakastasi askel kerrallaan eteenpäin ostopäätösprosessissa.

Kokosimme perinteikkäämmät ostopäätösprosessin vaiheet ja avarsimme käsitystä siitä, minkälainen merkitys sisältömarkkinoinnilla on ostoprosessin eri vaiheissa.

1. Luo kysyntää!

Tarve luo kysyntää. Moni asiakkaasi ei tiedosta tarpeitaan suoraa, vaan sen muodostumiseen pitää pystyä vaikuttamaan. Sisältömarkkinoinnin näkökulmasta tämä vaihe erottaa hyvät ja huonot sisältömarkkinoijat idearikkauden ja vision näkökulmasta. Sisällön ei tarvitse olla kohdistettua tiettyihin tuotteisiin tai ratkaisuihin. Keskity toimiala kohtaisiin muutoksiin, haasteisiin ja ongelmiin, jotka kiinnostavat asiakkaitasi ja saavat asiakkaasi ajattelemaan.

2. Auta ymmärtämään!

Onnistunut tarpeenluonti herättää asiakkaitasi ajattelemaan, etsimään lisää tietoa ja keskustelemaan asiasta. Kysymys kuuluukin, miten yrityksesi myynti ja markkinointi ovat mukana keskustelussa? Sisältömarkkinoinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa aktiivisuutta sosiaalisen median kanavissa sekä spesifimmän toimialakohtaisen sisällön, analyysien tai toimialakohtaistentutkimuksien toteutusta ja jakamista.

3. Vakuuta asiakkaasi erinomaisuudestasi!

Kun asiakkaasi tiedostaa tarpeensa, on aika tarjota ratkaisuja. Sisältömarkkinoinnin näkökulmasta on aika nostaa esille tuotteet ja palvelut, jotka ovat rakennettu vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Korosta asiakashyötyjä sekä vakuuta asiakkaasi referenssien tai tuote-ominaisuuksien avulla.

4. Tue ostopäätöstä!

Asiakkaasi tarvitsee tukea, ennen lopullista ostopäätöstä. Tunnista, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaidesi päätöksiin eniten sekä millaisia haasteita päätöksenteon taustalla mahdollisesti on. Auta asiakastasi, lisää yrityksesi luotettavuutta ja kukista mahdolliset esteet hyvän ja kohdennetun sisällön avulla.

Sisältömarkkinointi on myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä!

Sisältöjen suunnitteluvaiheessa ehdotan olemaan yhteydessä myyntihenkilöstösi suuntaan. Heille kaikki edellä mainitut asiat ovat tuttuja asioita. He rakentavat koko myyntistrategiansa edellä mainittujen asioiden pohjalle. Verkkomaailma ja sen lukuisat eri markkinointikanavat mahdollistavat kuitenkin sen, että yrityksesi on aktiivisemmin osa asiakkaidesi päivittäistä elämää.

Markkinointipäättäjänä sinun tulee varmistua siitä, että toteuttamasi sisältö tukee myyntihenkilöstösi myyntityötä. Hyvin toteutetun sisältömarkkinoinnin avulla tuet myyntihenkilöstösi onnistumista ja annat heille lisää työkaluja onnistuneeseen myynnin tekemiseen.

Sisältöstrategian avulla teet sisältömarkkinoinnista asiakaslähtöisempää!

Sisältöstrategia-prosessissa selvitämme ja määrittelemme, kuinka yrityksesi tulisi pyrkiä vaikuttamaan eri kohderyhmiin ostoprosessin jokaisessa vaiheessa. Palvelumme avulla tuot asiakkaillesi tuottama arvon esille, sitoutat nykyisiä asiakkaitasi sekä herätät kiinnostusta myös uusissa prospekteissa!

Tutustu palveluumme tästä!

Jaa tämä artikkeli:Tatu Könönen
Tatu Könönen Partner / Director, Customer Success 040 520 8477