Mediataivaan uusi sisältöstrategi:

Miten brändi kohdataan?Tämän hetken markkinointipuheessa vilisevät sanat Inbound ja Content Marketing. Molemmissa painotetaan sisällön merkitystä. Onneksi. Sisältö on se, joka sitoo seuraamaan, koukuttaa, innostaa, vakuuttaa ja tekee brändistä todellisen. Siksi merkityksellistä sisältöä täytyy luoda jatkuvasti. Ajattelumalli ”websivumme tehtiin viisi vuotta sitten ja ne ovat siis valmiit” ei toimi tässä ajassa.

Yrityksen brändin tenho mitataan kohtaamisissa. Sillä ei ole väliä tapahtuuko kohtaaminen yrityksen ja asiakkaan välillä verkossa, juttuna esimerkiksi Kauppalehdessä vai kasvokkain. Kohtaamisen päässä on aina ihminen, olkoon väline mikä tahansa. Kohtaamisissa läsnä ovat kokemuksemme, tietomme ja tunteemme. Tähän kaikkeen pureutuu onnistunut sisältöstrategia.

Mediataivas yhdistää digitaalisen osaamisen ja brändiajattelun – juuri ne tämän päivän ratkaisevat tekijät.

Omalla taustallani on kymmenen vuoden kokemus markkinointiviestintätoimiston viestintätehtävistä; strategisten viestien luomisesta ja konsultoinnista aina konkreettiseen sisällöntuottamiseen verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan.

On huikeaa päästä tuomaan oma osaaminen Mediataivaan asiantuntijatiimiin, ja olla mukana kehittämässä asiakkaidemme kykyä toimia digitaalisessa ympäristössä.

Viestintäkonsultin tausta on tuonut 360 asteen näkemystä brändityöhön. Brändikään ei ole vain visuaalinen ilme tai verkkosivu, vaan ihmisten kokemus yrityksestä tai tuotteesta eri kohtaamispisteissä.

Mediataivaalla tehtäväni on jalostaa tietoa ja viestejä toimiviksi sisältöstrategioiksi. 13 vuoden kokemus kouluttajana auttaa työpajojen työstämisessä ja yhteisen tiedon kiteyttämisessä brändiviesteiksi. Asiakkaalla on usein hiljaista tietoa, mikä on korvaamatonta strategisten viestien rakentamisessa. On huikeaa päästä tuomaan oma osaaminen Mediataivaan asiantuntijatiimiin, ja olla mukana kehittämässä asiakkaidemme kykyä toimia digitaalisessa ympäristössä.

Olen ollut nyt viikon Mediataivaan palveluksessa. Vaikka uuteen työhön liittyy usein kuherruskuukausiefekti, on sävähdyttävää huomata, että Mediataivaan asiakaslupauksen ja työnantajamaineen tarkastelu kestää kohtaamiset kasvokkain, verkossa ja mediassa. Kuvaisin Mediataivaan meininkiä sanoilla aito ja ammattitaitoinen. Tähän porukkaan on huippua liittyä.

Kuka on Minna Haapsaari?
Tehtävä: Sisältöstrategi
Koulutus: FM, Jyväskylän yliopisto 2002, puheviestintä; Opettajan pedagoginen pätevyys, JAMK opettajakorkeakoulu 2011; Kansainvälinen yritysviestintä (Jyväskylän yliopisto, Avance 2011)
Kokemus: Kymmenen vuoden kokemus markkinointiviestinnän toimistoissa viestintäspesialistina ja konsulttina, yksityisenä johdon ja asiantuntijoiden viestinnän ja vuorovaikutuksen kouluttajana vuodesta 2003, viestinnän opettajana korkeakouluissa vuodesta 2004

Jaa tämä artikkeli: