Mediataivas

ASIAKAS­KOKEMUKSEN
RAKENTA­JANA

Vaikka maailma muuttuu niin tietyt asiat säilyvät.
Markkinoinnin perustarkoitus on saada asiakkaillemme lisää myyntiä.


Mediataivas on jo yli 16 vuoden ajan tehnyt tuloksellista markkinointia asiakkailleen koti- ja ulkomailla. Viimeisten vuosien aikana olemme panostaneet paljon voimavaroja kehittääksemme tarjontaamme. Tähän prosessiin on meitä kannustanut asiakkaiden toiveet laajemmasta tarjoamasta sekä erityisesti digitaalisuuden vaatimukset. Digitaalisuus on sytyttänyt meidät ja innostanut isoon muutokseen. Neljän vuoden aikana olemmekin muuttuneet perinteisestä mainostoimistosta tekijäksi, joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen brändin rakentamisen ja sisältöstrategian sekä toteuttamaan ne monikanavaisesti. Olemme muuntautuneet mainostoimistosta digitaaliseksi markkinointiviestinnän toteuttajaksi. Lähtökohtana tässä muutoksessa on se, että osaamisemme avulla asiakkaamme voivat parantaa omaa asiakaskokemustaan, saada kustannussäästöjä ja lisätä myyntiään.

Olemme hybriditoimisto, joka osaa perinteisen mainostoimiston ydintehtävät. Lisäksi teknologinen osaaminen ja toteutuskyky vie meidät lähelle tietojärjestelmätoimittajia. Muista toimijoista poiketen pystymme lisäämään tähän kokonaisuuteen digitaalisen markkinoinnin analytiikan ja mittaamisen. Me lähdemme liikkeelle aina asiakkaan tarpeista ja toiveista emmekä ensimmäisessä vaiheessa tarjoa yksittäistä teknologiaa ratkaisuna. Tärkeintä on miettiä miten ja millä keinolla asiakas kohdataan parhaalla tavalla ja oikeassa kanavassa. Vasta kun oikeat kanavat ja keinot tiedetään, voidaan valita soveltuva teknologia. Kannustankin asiakkaita miettimään auttaako yksi irrallinen tietojärjestelmä liiketoiminnan kehittymistä? Tärkeämpää on miettiä asiakkaan kohtaamista ja dialogia – teknologia löydetään, kunhan asiakasviesti ja asiakaskokemus on ensin kirkastettu. Tällä hybridiosaamisella pystymme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla nykyaikaisen monikanavaisen markkinoinnin toteuttamiseksi alusta loppuun saakka.

Ilman jatkuvaa seurantaa ja reagointia ei markkinoinnin investointieurot kohdennu oikein.

Vaikka maailma muuttuu niin tietyt asiat säilyvät. Markkinoinnin perustarkoitus on saada asiakkaillemme lisää myyntiä. Tämä peruslähtökohta ei ole muuttunut vaan entisestään vahvistunut – jokainen markkinointiin investoitu euro tulee saada tuottamaan. Hyvällä analytiikalla ja tulosten mittaamisella markkinoinnin toimenpiteitä tuleekin koko ajan suunnata uudelleen ja parantaa viestin osuvuutta. Ilman jatkuvaa seurantaa ja reagointia ei markkinoinnin investointieurot kohdennu oikein.

Omassa markkinoinnissamme olemme nostaneet asiakaskokemuksen koko viestintämme keskiöön. Kaikessa tekemisessämme panostamme siihen, että asiakkaidemme omat asiakkaat saavat mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen kaikissa niissä kanavissa missä asiakkaamme toimivat. Tämä onnistuu ainoastaan kohtaamalla loppuasiakas ja selvittämällä heidän ostotarpeensa ja ostokäyttäytymisensä. Mediataivas on parhaimmillaan silloin kun asiakkaallamme on monimutkainen tuote, monikerroksinen jakelutie, vaativat asiakkaat ja tiukka aikataulu. Näissä hankkeissa monipuolinen osaamisemme on parhaimmillaan. Heitä meille haaste – anna meidän näyttää miten voimme uudistaa teidän markkinointinne.

Jaa tämä artikkeli:

Kirjoittaja Sami Kettunen on Mediataivas Oy:n toimitusjohtaja