Blogissa:

IoT:n haippiringissä asiakas pidetään ulkopuolellaViime vuosina on paljon puhuttu neljännestä teollisesta vallankumouksesta, teollisesta internetistä, jonka ajurina ovat älykkäät ja toisiinsa kytketyt laitteet, rajaton pilvilaskentakapasiteetti sekä edistyneet analytiikkapalvelut.

Lähes jokaisen teollisuusyrityksen johtoryhmissä on käynnistetty vähintäänkin esiselvityshankkeita IoT:n tarjoamien uusien mahdollisuuksien lunastus mielessä. On lähdetty tekemään omaa valtausta teollisen internetin kartoittamattomaan erämaahan, merkkaamaan reviiriä. Saunailloissa on jo saatettu jopa asiakkaille kehuskella työpöydällä olevista uusista ja älykkäistä palveluista, jotka mullistavat koko toimialan.

Kehitysjohtajan päiväunissa se tämänkin pitäjän teollisuusylpeys on ihan kohta siirtymässä laitteiden ja koneiden valmistuksesta puhtaaseen palveluliiketoimintaan

Usein IoT – hankkeilla ollaan pyritty parantamaan suunnittelu- ja tuotantoprosessin laatua. On kerätty dataa yhteen paikkaan aina suunnittelupöydältä tuotantoon ja laitteen asentamisesta, sen operointiin asiakkaan toimintaympäristössä. Näillä hankkeilla on saatu arvokasta dataa laadun parantamiseksi ja otettua ensimmäisiä askeleita kohti ennakoivaa huoltopalvelua.

Näiden lisäksi datasta halutaan tehdä uutta liiketoimintaa. Uusia lisäarvopalveluita asiakkaille ja luoda ekosysteemejä. Kehitysjohtajan päiväunissa se tämänkin pitäjän teollisuusylpeys on ihan kohta siirtymässä laitteiden ja koneiden valmistuksesta puhtaaseen palveluliiketoimintaan. Luovutaan kustannusperusteisesta hinnoittelusta ja pian laskuja kirjoitetaan asiakkaalle tuotettuun arvoon perustuen. Päästään kukoksi arvoketjun harjalle.

Ensimmäisenä hankkeissa unohtuu asiakas

Kuten niin usein teknologiahurmoksessa käy, ensimmäisenä haippiringistä pudotetaan pois maksaja, eli asiakas. Todellisuudessa asiakas ei elä hermeettisissä laboratorio-olosuhteissa, yksinomaan juuri sinun yrityksesi tuotteita ja palveluita hyödyntäen. Yrityksen toimittama laite on useimmiten vain yksi pieni osa asiakkaan arvontuotantoa. Näin ollen palveluita ei ole mielekästä rakentaa vain yrityksen omista lähtökohdista katsoen.

Suoraviivaisin tie asiakkaalle arvoa luovien uusien palveluiden kehittämiseksi onkin osallistaa nämä mukaan palveluiden kehittämiseen. Asiakkaat osallistavalla kehitysmallilla varmistetaan, että yrityksen kehityspanokset kohdistetaan niin asiakkaan, kuin yrityksen kannalta merkityksellisiin kohteisiin.

Asiakkaat osallistavan kehitysmallin keskeisin hyöty on asiakkaan kulkeman matkan tarkentaminen. Eli tunnistetaan asiakkaan tehtävät ja todelliset kipupisteet asiakaspolun varrella ja pyritään yhdessä löytämään digitaalisia palveluita, sisältöjä ja data – assetteja, joilla asiakasta voidaan auttaa hänen liiketoiminnassaan koko asiakkuuden elinkaaren aikana.

Asiakkaat osallistavalla mallilla tunnistetaan asiakkaan tehtävät ja kipupisteet asiakaspolun varrella ja pyritään löytämään asiakasta aidosti auttavia sisältöjä, palveluita ja data-assetteja.

Lue lisää asiakkaat osallistavasta kehitysmallista:

LATAA TÄSTÄ TIETOPAKETTI

Jaa tämä artikkeli:


Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227