Digitaalinen disruptio

Hallitse teknologiakaaosta


Markkinoiden lisääntyvä palvelu- ja tuotetarjonta on saanut yrityksien kehityspäälliköt sekaisin. Monessa tapauksessa yrityksen sisällä on käynnissä useita toisistaan irrallisia hankkeita, joiden odotetaan ratkaisevan kaikki ongelmat. Tutkimuksien mukaan kuitenkin vain 30 % näistä hankkeista onnistuu. Kysymys ei ole teknologian toimimattomuudesta, vaan yrityksen kyvystä sopeutua digitaaliseen disruptioon.

Digitaalisella disruptiolla tarkoitetaan digiteknologian aikaansaamaa muutosta organisaatioiden perinteisiin toimintatapoihin sekä asiakkaiden käyttäytymiseen. Pelkkä teknologiahankinta ei tarkoita sitä, että yritys olisi valmis toimimaan muuttuvassa maailmassa eikä hankkeen lopullinen onnistuminen ole mitattavissa eri komponenttien toimivuudella.

Digiaikakaudella onnistujia ovat ne, jotka ovat valmiita sitoutumaan, muuttumaan ja uskomaan digitaalisen disruption tuomiin mahdollisuuksiin. Tästä syystä digihanketta edeltävä ajatustyö kannattaa suunnata teknologian sijaan organisaation sisäisen muutoksen johtamiseen sekä tavoiteltuun liiketoiminnalliseen hyötyyn.

Pelkkä teknologiahankinta ei tarkoita sitä, että yritys olisi valmis toimimaan muuttuvassa maailmassa

Minkälaisia asioita tulisi miettiä?

Oli digihankkeen koko sitten helposti tai vaikeasti toteutettavissa, sisäisten suunnittelupalavereiden keskiöön kannattaa nostaa seuraavat kysymykset:

  • Mitä liiketoiminnallisia tavoitteita digihankkeella pyritään ratkaisemaan?
  • Minkälaisia kyvykkyyksiä hanke organisaatiolta vaatii?
  • Miten hanke tukee sidosryhmille tuotettavaa arvoa?

Jo pelkän markkinointiautomaatiojärjestelmän ostamiseen liittyy suunnaton määrä taustatekijöitä, joiden tulee olla kunnossa, ennen kuin järjestelmän ostamista kannattaa edes harkita.

Nostetaan ensimmäisenä käsittelyyn digihankkeen vaikutus liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Hyvän digihankkeen tunnistaa siitä, että sen avulla pyritään löytämään ratkaisuja strategiassa määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kysymys voi olla kilpailuedun maksimoimisesta, asiakaskokemuksen kehittämisestä tai uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisestä. Tämä asia pitää hankkeen vetovoimaisena ja tärkeänä sekä sitouttaa henkilöstöä ja johtoa tekemään kaikkensa hankkeen onnistumisen eteen.

Seuraavana vuorossa on organisaation muutoskyvykkyys, eli resurssit, tietotaito ja halukkuus uudistua muuttuvan maailman mukana. Koko organisaatiolla tulee olla ymmärrys siitä, miten digihanke edistää yrityksen liiketoimintaa ja työntekoa. Kysymys ei ole ”mekin olemme somessa” – asenteesta vaan selkeästä halukkuudesta muuttaa ja kehittää olemassa olevia käytänteitä paremman liiketoiminnan toteuttamiseksi.

Viimeisenä ja tärkeimpänä asiana on sidosryhmille tuotettavan arvon maksimointi. Tämä varmistaa sen, ettei digihanke ei ole ns. pyörän keksimistä uudelleen, vaan uutta ja aidosti liiketoimintaa edistävää toimintaa. Perehdy kohderyhmäsi tarpeisiin ja käyttäytymiseen tarkasti ja luo ratkaisuja, jotka parantavat asiakaskokemusta kaikissa eri kohtaamispisteissä. Esimerkiksi se, että jo 10-vuotta pyörineet uutiskirjemarkkinointikäytänteet toteutetaan sähköpostiohjelman sijaan markkinoinnin automaatiojärjestelmällä, ei tuota asiakkaillesi arvoa yhtään sen enempää kuin ennen järjestelmän käyttöönottoa.

Me Mediataivaalla olemme keskittyneet asiakkaidemme digitaalisen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Haluamme viedä yrityksiä askel kerrallaan kohti kehittyneempää toimintaa ja avartaa asiakkaidemme näkemyksiä siitä, mitä kokonaisvaltainen digitaalinen liiketoiminta pitää sisällään myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Tutustu palveluihimme täältä! Lähdetään kehittämään yhdessä yrityksenne liiketoimintaa verkossa.

Jaa tämä artikkeli:Mediataivaan Tuki
Mediataivaan Tuki asiakaspalvelu 0800 30 2200