Mediataivas

BLOGIT

Tarjoamme käyttöösi tietoa, taitoa ja oivalluksia markkinointiin ja digitalisaatioon liittyen. Tiedä mitä maailmalla tapahtuu ja reagoi ennen kilpailijoitasi.
Nykyisin keskitymme asiakkaita sitouttavien digitaalisten palveluiden kehittämiseen tavalla, jossa yhdistyvät asiakasymmärrys ja palvelumuotoilu, merkitykselliset sisällöt sekä modernit toteutusteknologiat. Muutos on myös kannattanut, sillä viime vuonna ylsimme lähes 40 prosentin kasvuun.
Janne Pirkola
Janne Pirkola Director,
Digital Strategy and UX, Partner
050 377 7975
Tulisiko sinun osallistaa asiakkaasi palveluidesi suunnitteluun?
Mediataivaan Tuki
Mediataivaan Tuki asiakaspalvelu 0800 30 2200
Verkkopalvelun uudistuksen tarjouspyyntöprosessissa keskitytään usein vahvasti teknologisiin yksityiskohtiin. Verkkouudistusta ajatellaan usein teknisenä suorituksena, jolloin prosessissa tuntuu usein unohtuvan se tärkein asia - nimittäin asiakas, jolle verkkopalvelua tehdään.
Verkkopalvelulta odotetaan usein paljon, mutta liian usein sivustojen teho jää heikoksi teknisistä ja visuaalisista uudistuksista huolimatta. Mediataivaan Sami Kettunen listaa 5 askelta verkkopalvelusi tehojen parantamiseksi.
Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Tuotetiedoilla on nykyisin keskeinen merkitys asiakaskokemukselle sekä myynnin ja markkinoinnin tuloksellisuudelle. PIM-ratkaisuilla varmistetaan, että laajoja tuotetietomääriä sekä niiden kieliversioita voidaan hallita ja jakaa tehokkaasti eri kanaviin, kuten verkkokauppaan, verkkopalveluihin, toiminnanohjausjärjestelmiin sekä printtijulkaisuihin.
Tuotetiedoilla on nykyisin keskeinen merkitys asiakaskokemukselle sekä myynnin ja markkinoinnin tuloksellisuudelle. PIM-ratkaisuilla varmistetaan, että laajoja tuotetietomääriä sekä niiden kieliversioita voidaan hallita ja jakaa tehokkaasti eri kanaviin, kuten verkkokauppaan, verkkopalveluihin, toiminnanohjausjärjestelmiin sekä printtijulkaisuihin.
Tatu Könönen
Tatu Könönen Partner / Director, Customer Success 040 520 8477
Osallistamalla asiakas ja asiakkaan yrityksen eri toiminnot digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen, on mahdollista sovittaa yhteen liiketoiminnalliset tavoitteet ja asiakkaan tarpeet asiakaspolun eri vaiheissa. Parhaimmillaan digitaaliset palvelut ja sisällöt toimivat liimana asiakkaan ja yrityksen prosessien välillä, muodostaen yhtenäisen ja merkityksellisen asiakaskokemuksen koko asiakaspolun ajalta.
Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Asiakkaan kokemusta johdetaan organisaation eri toimintojen yhteistyöllä, kaikissa kohtaamispisteissä ja kanavissa. Toimintaa on ohjattava yhteisistä tavoitteista johdetuilla mittareilla. Resursseja on kohdennettava vaikuttavuudeltaan niihin kaikkein tärkeimpiin kohteisiin, oli kysymys sitten uusien digipalveluiden kehittämisestä tai vaikka sisältöjen tuottamisesta jo olemassa oleviin kanaviin.
Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Lähes jokaisen teollisuusyrityksen johtoryhmissä on käynnistetty vähintäänkin esiselvityshankkeita IoT:n tarjoamien rajattomien mahdollisuuksien lunastus mielessä. On lähdetty tekemään omaa valtausta teollisen internetin kartoittamattomaan erämaahan. Kuten niin usein teknologiahurmoksessa käy, ensimmäisenä haippiringistä pudotetaan pois maksaja, eli asiakas.
Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Digitalisoituvassa toimintaympäristössä eivät vanhat keinot päde. Yksinomaan mainontaan panostamalla, tuotteen ominaisuuksia hinkkaamalla tai keskittymällä omien, sisäisten prosessien optimointiin, vaikutukset jäävät kovin lyhyiksi. Lopulta kuitenkin asiakkaan kokemus ratkaisee ja jakaa näkymättömällä kädellään markkinaosuudet. Asiakkaat kehitystyöhön osallistamalla varmistat, että kehityspanokset suunnataan niin liiketoiminnan kuin asiakkaan näkökulmista tärkeimpiin kohteisiin.
Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Nykyään valtaosa asiakkaan ostopäätöksestä muodostuu digitaalisissa kanavissa. Tämä on erinomainen mahdollisuus erityisesti teknologiatoimialoilla. Älykkäillä tuote- ja palveluvalitsimilla sekä ratkaisukonfiguraattoreilla asiakasta voidaan auttaa löytämään juuri hänen yrityksensä tarpeisiinsa sopivat tuotteet, palvelut ja ratkaisut sekä tukea asiakkaan ostopolkua vaikuttavilla sisällöillä ja digitaalisilla palveluilla.
Tatu Könönen
Tatu Könönen Partner / Director, Customer Success 040 520 8477
Kerroimme keväällä palkkaavamme Mediataivaalle kymmenen uutta työntekijää. Rekrytointimme ovat edenneet vahvassa myötätuulessa kesän ja alkusyksyn aikana. Liiketoimintamme on laajentunut ja olemme päässeet tekemään asiakkaillemme monipuolisia digitalisaation ratkaisuita ja niiden palvelumuotoilua. Mediataivaan suunnittelumetodi perustuu vahvaan loppuasiakkaat osallistavaan tapaan asiakkaidemme digitaalista liiketoimintaa kehitettäessä ja olemme saaneet loistavaa asiakaspalautetta menetelmän toimivuudesta.
Rekrytointimme ovat edenneet vahvassa myötätuulessa kesän ja alkusyksyn aikana. Liiketoimintamme on laajentunut ja olemme päässeet tekemään asiakkaillemme monipuolisia digitalisaation ratkaisuita ja niiden palvelumuotoilua yhdessä loppuasiakkaiden kanssa. Sitouttamalla loppuasiakkaat kehitystyöhön olemme saaneet loistavaa asiakaspalautetta digitaalisten palveluiden muotoilusta ja toteuttamisesta. Tulemme tulevan syksyn aikana jatkamaan rekrytointeja mm. web developereitten sekä järjestelmäarkkitehtien osalta.
Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Se, joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen parhaan kokemuksen, määrittää digitalisoituvassa markkinassa pelisäännöt ja todennäköisimmin selviytyy myös kilpailusta voittajana. Asiakkaan kokemus muodostuu kaikista kohtaamisista asiakkaan ja yrityksen välillä ja sen johtaminen on jatkuva muutosmatka. Vaikuttavia tuloksia ei voi saavuttaa ilman, että yrityksen eri toiminnot ovat mukana tällä matkalla. Johtaminen edellyttää yhteisiä tavoitteita ja mittareita, eli läpinäkyvyyttä myös organisaation sisällä.
Yhteinen tekijä rekrytointien onnistumisessa on ollut yrityskulttuurimme ja toimintatapamme. Olemme huomanneet, että avoin ja hyvin vapaa yrityskulttuuri vastaa tämän päivän asiantuntijatyön tekijöiden toiveita. Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden tehdä töitä joustavasti ja suosimme etätyötä. Tämä mahdollistaa useimmille paremman työn, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittamisen.
Tarvitsemme nyt kokenutta järjestelmäarkkitehtia, useita web-ohjelmoijia, useita ohjelmointiharjoittelijoita, digitaalisen palvelumuotoilijan sekä liiketoimintakonsultin. Yhteistä kaikille haettaville osaajille on se, että kaipaamme joukkoomme innostuneita ja tiimityötä tekeviä osaajia.
Digitaalisten palveluiden muotoiluun ja asiakaskokemuksen rakentamiseen erikoistunut teknologiatalo Mediataivas palkkaa kymmenen uutta työntekijää. Mediataivaan tilauskanta on vahvassa kasvussa ja asiakasprojektien läpivientiin tarvitaan uusia työntekijöitä eri rooleihin. Uudet työntekijät palkataan pääosin Jyväskylään.
Verkkopalvelun käyttöliittymän toiminnallisuuksien testaus onnistuu parhaiten oikeilla päätelaitteilla. Tehokas testaaminen vaatii oikeat laitteet, ohjelmistot ja olosuhteet. Katso miten teimme maailman parhaan Device Lab -telineen.
Työntekeminen Dublinista käsin oli sinällään ihan samanlaista kuin tavalliset toimistopäivätkin, ainoastaan asiakkaiden face-to-face tapaamisiin ei ollut mahdollisuutta. Onneksi palaverit hoituvat nykyaikana myös vaikkapa Skypen välityksellä. 
Tatu Könönen
Tatu Könönen Partner / Director, Customer Success 040 520 8477
Asiakastarpeista ja yrityksen liiketoiminnallisista tavoitteista lähtevä teknologia-arkkitehtuuri ja kehitysroadmap voivat tuoda ratkaisun näihin ongelmiin. Samalla se vapauttaa aikaa oleelliseen tekemiseen. Keskeistä ei ole se, millä julkaisualustalla verkkopalvelu-uudistus toteutetaan vaan se, että ymmärretään millaisista eri teknologioista muodostuu skaalautuva yrityksen teknologinen kokonaisarkkitehtuuri, joka mahdollistaa uusien palveluiden käyttöönoton ja paremman asiakaskokemuksen.
Tatu Könönen
Tatu Könönen Partner / Director, Customer Success 040 520 8477
Modernin työn menetelmät ovat Mediataivaassa jo arkipäivää, mutta lisäksi on haluttu tarjota mahdollisuus yhteiseen etätyöviikkoon ulkomailla. Viime keväänä tehtiin etätyöviikkokokeilu Barcelonassa, mikä toi monia myönteisiä ilmiöitä työyhteisöön. Siksi perinnettä jatketaan, ja etätyömatka suuntautuu tänä keväänä Dubliniin 5.-10.5.
Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Vieläkin yhä useampi ajautuu pohdiskelemaan verkkopalveluhanketta yksittäisenä projekteina. Todellisuudessa maksimaalinen hyöty saavutetaan jatkuvan ketterän kehittämisen kautta, joka varmistaa verkkopalvelun jatkuvan kriittisen tarkkailun ja kehitystoimenpiteiden toteutuksen.
Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Verkkopalvelun tekninen vaatimusmäärittely on tärkeä osa kokonaisvaltaisen verkkopalvelun suunnittelua. Vaatimusmäärittelyn avulla varmistetaan, että tilaajalla sekä palveluntarjoajalla on yhtäläinen kuva lopputuloksesta sekä sille asetetuista vaatimuksista.
Matkajärjestelyt Dublinin osalta alkavat olla pulkassa ja Irlannin maaperällä tallustellaankin jo viikon päästä. Majoitus hoitui näppärästi yhteistyökumppanimme kautta, lentoliput on kaikilla 18 matkaanlähtijällä ostettuna ja muutama mielenkiintoinen vierailukin on luvassa Dublinissa. Enää tarvitsee pakata passit ja hammasharjat, ja astua koneeseen!
Mediataivaalle on rekrytoitu viisi uutta osaajaa alkuvuoden 2017 aikana. Kasvu perustuu Mediataivaan vahvuuksiin, eli vahvan teknologiaosaamisen lisäksi tarjottavaan sisältövetoiseen markkinointiin, analytiikkaan ja digitaalisessa toimintaympäristössä toimimiseen.
Tuloksellinen toimitus takaa tyytyväiset asiakkaat. Näin näen asian projektityön ammattilaisena kymmenien ja taas kymmenien projektien perusteella. Siitä pidetään kiinni, mistä on sovittu, kommunikoidaan tiiviisti ja ollaan avoimia. Läpinäkyvyys tuo turvaa ja luo kuvan selkeästä ja hallittavasta kokonaisuudesta.
Useilla menestyvillä yrityksillä yhteinen tekijä on vahva asiakaskokemus. Kokemus, joka on niin ensiluokkainen, että haluat pysyä kyseisen yrityksen asiakkaana. Vahvat elämykset sitovat meitä palveluntarjoajiin vahvemmin kuin esimerkiksi yritysten tekemä myyntityö tai markkinointi. Sami Kettunen kirjoitti Kauppalehteen asiakaskokemuksen merkityksestä.
Kenenkään ei pitäisi tyytyä enää rakentamaan perinteisiä yrityksen esittelemiseen tehtäviä verkkosivuja vaan lähteä rohkeasti tekemään asiakasta palveleva verkkopalvelu, joka on suunniteltu yrityksen liiketoimintaan kytketyistä tavoitteista. Verkkopalvelussa pitää olla huomioituna kunkin asiakkaan tarpeet ja niitä varten räätälöidyt asiakaspolut, vahvaa asiakkaille suunnattua sisältöä, useita konversiopisteitä sekä näiden analysointiin ja mittaamiseen työkalut.
Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Tämän postauksen osalta asetin riman korkealle. Tavoitteena minulla on tiivistää viiteen bullet pointtiin oma näkemykseni siitä, kuinka vaikuttavaa digitaalista markkinointia toteutetaan.
Oli todella mukavaa päästä seuraamaan ja kuulemaan erilaisista työnkuvista Mediataivaalla. Parasta oli kuitenkin rento ja kotoisa ilmapiiri työpaikalla. Kaikkien kanssa oli mukava jutella niitä näitä lounaalla ja kahvitauoilla. Minulle uuden korttipelin merkeissä oli hauska tutustua muutamiin työntekijöihin.
Tatu Könönen
Tatu Könönen Partner / Director, Customer Success 040 520 8477
Huippumyyjä on enää vain harvoin asiakkaasi ensimmäinen kosketuspiste yritykseesi. Usein hän törmää ensimmäisenä yrityksesi markkinointisisältöön verkossa. Tai mikäli ei törmää, eikö tätä pitäisi ainakin tavoitella?
Tatu Könönen
Tatu Könönen Partner / Director, Customer Success 040 520 8477
Sisältöjen merkitys monikanavaisessa ja tehokkaassa markkinoinnissa on tärkeässä roolissa. Ripottelemalla osuvimmat sisällöt asiakkaasi ostopolun eri vaiheille, kuljetat asiakastasi askel kerrallaan eteenpäin ostopäätösprosessissa. Kokosimme perinteikkäämmät ostopäätösprosessin vaiheet ja avarsimme käsitystä siitä, minkälainen rooli sisällöllä on ostoprosessin eri vaiheissa.
Mediataivas toivottaa asiakkailleen ja kumppaneilleen hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2017!
Mediataivas Oy laajensi omistajuuttaan osakekaupoilla. Yhtiön omistus jakautuu osakekaupan jälkeen viiden omistajan kesken: Hannele Haltia, Sami Kettunen, Tatu Könönen, Jan Landén ja Janne Pirkola. Suurimmat osakemäärät ovat Haltialla ja Kettusella. Uudet osakkaat ovat kaikki Mediataivaan palveluksessa.
Mediataivaan Tuki
Mediataivaan Tuki asiakaspalvelu 0800 30 2200
Markkinointivuosi 2016 on saapumassa päätökseen. Nyt on viimeistään aika siirtää katseet ensi vuoden toimenpiteisiin ja lähteä suunnittelemaa tulevan vuoden markkinointia. Jokaisella yrityksellä ei ole mahdollista ottaa päätöksiin mukaan tekoälyllä varustettuja robotteja. Näillä vinkeillä saat tarvittavaa lisä-älyä markkinoinnin vuosisuunnitteluun.
Vahvan kasvun ja uuden strategian myötä Mediataivas on vahvistanut tiimejään syksyn aikana uusilla osaajilla sekä sisäisillä nimityksillä.
Tatu Könönen
Tatu Könönen Partner / Director, Customer Success 040 520 8477
Haastattelimme syksyn Fresh Up -seminaarien pääesiintyjää Joaquim Cardonaa. Tutustu Cardonan näkemyksiin digitaalisesta urheilumarkkinoinnista ja varaa paikkasi syksyn Fresh Up -seminaariin.
Mediataivaan Tuki
Mediataivaan Tuki asiakaspalvelu 0800 30 2200
Digitaalisia palveluita rakennetaan entistä enemmän tukemaan yrityksen ydintuotteita- ja palveluita. Näin ollen esimerkiksi verkkopalvelusta on muodostunut yritykselle strateginen investointi, jonka tarkoitus on parantaa yrityksen kilpailukykyä. Paineet onnistua verkkoprojekteissa ovat poikkeuksetta kovat.
Yrityksen brändin tenho mitataan kohtaamisissa. Kohtaamisen päässä on aina ihminen, olkoon väline mikä tahansa. Tutustu Mediataivaan uuden sisältöstrategin ajatuksiin.
Mediataivaan Tuki
Mediataivaan Tuki asiakaspalvelu 0800 30 2200
Rekrytointi on ollut pitkään yksi yrityksen tärkeimmistä prosesseista. Sen tärkeyttä ovat korostaneet niin Jim Collins kuin Steve Jobs:kin. Organisaatioihin halutaan työntekijöitä, jotka vievät asioita eteenpäin, antavat kaikkensa yhteisten tavoitteiden eteen sekä sitoutuvat yritykseen. Miten työnantajamielikuvaa markkinoidaan digiaikana?
Onko niin, että rekrytointi jatkossa käynnistyy siten, että ensin katsotaan markkinoilla oleva tarjonta. Vasta toissijaisesti tukeudutaan perinteisiin tarvelähtöisiin rekrytointipalveluihin? Sami Kettunen kirjoitti Kauppalehteen rekrytoinnin muutoksista
Liian usein markkinointia ohjaavat teknologiset työkalut ilman vahvaa sisältöä, asiakasprofiilien määrittämistä, selkeää markkinointisuunnitelmaa, tavoitteita sekä mittareita. Sami Kettunen kirjoitti Kauppalehteen sisältöstrategian merkityksestä.
Mediataivaan uusi sisällöntuotannon harjoittelija esittäytyy. Lue, miksi Mediataivas on oiva työpaikka kehittää omaa markkinointiviestinnän asiantuntijuutta
Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Mediataivaalla tavoittelemme voimakasta kasvua niin kotimaassa, kuin maan rajojen ulkopuolella. Lue lisää Saksaan kohdistuneesta myynninedistämismatkasta!
Google on tehnyt odotettuja muutoksia hakukoneissa näytettävien mainoksien parantamiseksi. Mainostajilla on nyt mahdollisuus hyödyntää pitkiä mainostekstejä hakutuloksien yhteydessä näytettävissä AdWords-mainoksissa. Uudistuksen avulla Google pyrkii parantamaan hakukoneiden ja siellä esitettävien mainoksien käytettävyyttä mobiililaitteissa.
Mediataivaan Tuki
Mediataivaan Tuki asiakaspalvelu 0800 30 2200
Kesän jälkeiset ensimmäiset viikot ovat markkinoinnin näkökulmasta tärkeää aikaa. Vaikka lomalla työasiat ovat toissijaisia, moni päättäjä etsii tietoa ja suunnittelee tulevia hankintoja laiturinnokasta käsin. Nyt viimeistään on aika selvittää ketä ne ovat, aktivoitua ja palauttaa yrityksesi ilosanoma kaikkien potentiaalisten asiakkaidesi mieliin. Näillä neljällä vinkillä onnistut.
Mediataivaan Tuki
Mediataivaan Tuki asiakaspalvelu 0800 30 2200
Markkinoiden lisääntyvä palvelu- ja tuotetarjonta on saanut yrityksien kehityspäälliköt sekaisin. Monessa tapauksessa yrityksen sisällä on käynnissä useita toisistaan irrallisia hankkeita, joiden odotetaan ratkaisevan kaikki ongelmat. Tutkimuksien mukaan kuitenkin vain 30 % näistä hankkeista onnistuu. Kysymys ei ole teknologian toimimattomuudesta, vaan yrityksen kyvystä sopeutua digitaaliseen disruptioon.
Mediataivaan Tuki
Mediataivaan Tuki asiakaspalvelu 0800 30 2200
Linnut laulavat, lämmin tuuli viheltää puiden latvoissa ja alapuolella näkyvä kaupunki heräilee. Laskeudun alas kuvankauniista Güelin puistosta ja suuntaan kohti Gracian aluetta, jossa ensimmäiset kahvilat availevat oviaan. Ympärillä oleva arkkitehtuuri on monipuolista. Kaiken kruunaa Antoni Gaudin suunnittelemat, luovaa hulluutta puhkuvat rakennukset. Jatkan matkaani kapeaa katua pitkin kohti asumusta, jossa olohuone on muuttunut viiden henkilön etätyötoimistoksi.
Digitaaliseen markkinointiviestintään keskittynyt Mediataivas Oy uudistaa liiketoimintaansa. Osana tätä uudistusprojektia se luopuu Kotisivupojat-liiketoiminnastaan. Ostajana liiketoimintakaupassa on Planeetta Internet Oy. Kaupassa Planeetta Internetille siirtyvät Mediataivaan Kotisivupojat-liiketoiminta, sekä iso määrä ylläpidossa olevia verkkosivustoja. Kaupalla ei ole henkilövaikutuksia.
Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Totuuden hetkellä se iskee, impotenssi. Se on pysäyttävä ja nolo paikka. Vaikka olisi kaikki virvelit ja välineet viimeistä huutoa, niin homma ei vaan toimi. Silloin tekee mieli kaivaa pää syvälle pensaaseen, kadota areenalta ja etsiä syyllistä olosuhteista. Lopulta kyse on vain kohtaamisesta, toisen osapuolen tarpeiden ymmärtämisestä ja välittyvästä tunteesta, ei tekniikasta.
Joonas Anttonen
Joonas Anttonen Web Developer,
President of Entertainment
046 921 3100
Aloitin työskentelyn Mediataivaalla huhtikuussa, kuuden digitoimistoyrittäjävuoden jälkeen. Trendikäs ja kasvava Mediataivas vaikutti hyvältä työpaikalta, mutta etätyömatka Barcelonaan ratkaisi viimeistään päätökseni siirtyä Mediataivaalle. Ajatus viikon työskentelystä aurinkoisessa Kataloniassa kuulosti nimittäin erittäin houkuttelevalta. Kirjoittaessani nyt tätä voin vain todeta, että ensimmäisten kolmen päivän aikana olen tutustunut työporukkaan paremmin, kuin kolmen viikon aikana Suomessa. Kaikki vaikuttavat täällä paljon stressittömämmiltä ja porukka hyvin yhtenäiseltä.
Etätyöviikon suunnittelusta heitettiin pallo Mediataivaan henkilöstöstä koostuvalle viihdetiimille, joka vastaa esimerkiksi työhyvinvoinnin kehittämisestä. Viihdetiimi kartoitti talven aikana mahdollisia kohdevaihtoehtoja vertaillen lentoja, majoitusvaihtoehtoja, sopivaa ajankohtaa ja tietenkin sääennusteita. Viime vuosien aikana olemme siirtyneet yhä voimakkaammin ajasta ja paikasta riippumattomaan työntekoon. Olemme testailleet ja hyödyntäneet monipuolisesti erilaisia digitaalisia työympäristöjä arjessamme, ja kokemukset etätyöskentelystä ovat olleet erittäin positiivisia.
Mediataivaan kasvustrategian onnistuminen on saanut tunnustusta. Kauppalehden Menestyjät-sertifikaatin saa moni yritys, mutta erityisen ylpeitä olemme Kasvajat-listauksesta sillä sen saa kovin harva yritys.
Mediataivaan Tuki
Mediataivaan Tuki asiakaspalvelu 0800 30 2200
2000-luvulla liiketoiminnan tutkimusmatkat tehdään laivojen sijaan digitaalisia työkaluja ja mahdollisuuksia hyödyntämällä. Digiaikakaudella menestyminen edellyttää liiketoiminnan johdolta tutkimusmatkailijan luonnetta, ennakkoluulottomuutta ja jatkuvaa toimintaympäristön tarkkailua.
Modernit työvälineet ja teknologia mahdollistavat työnteon missä päin maailmaa tahansa. Mediataivaassa on haluttu tarjota mahdollisuus hauskaan ja ikimuistoiseen työviikkoon. Samalla saadaan kokemuksia etätyöskentelyn toimivuudesta, ja mallia voidaan kokemusten perusteella kehittää.
Tatu Könönen
Tatu Könönen Partner / Director, Customer Success 040 520 8477
Vahvan kasvun ja uuden strategian myötä Mediataivas on vahvistanut tiimejään useilla uusilla osaajilla sekä sisäisillä nimityksillä.
Mediataivaan Tuki
Mediataivaan Tuki asiakaspalvelu 0800 30 2200
Kun yrityksen verkkopalvelua kehitetään teknologialähtöisesti, valitettavan usein lopputuloksena on asiakkaalle merkityksetöntä sisältömassaa sekä pääasiassa turhautumista tarjoileva, sekava käyttöliittymä.
Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Kun palvelut ovat ajasta ja paikasta riippumattomia ja kilpailun esteitä puretaan, mahdollistaa se uusien, disruptiivisten liiketoimintamallien luomisen sekä globaalin kilpailun. Tässä globaalissa markkinassa asiakaskokemus jakaa markkinaosuudet.
Vaikka maailma muuttuu niin tietyt asiat säilyvät. Markkinoinnin perustarkoitus on saada asiakkaillemme lisää myyntiä. Mediataivas on jo yli 16 vuoden ajan tehnyt tuloksellista markkinointia asiakkailleen koti- ja ulkomailla. Viimeisten vuosien aikana olemme panostaneet paljon voimavaroja kehittääksemme tarjontaamme. Tähän prosessiin on meitä kannustanut asiakkaiden toive laajemmasta tarjoamasta sekä erityisesti digitaalisuuden vaatimukset.
Jan Landen
Jan Landen Partner / Director, Digital Transformation 050 447 5227
Ajat, jolloin markkinointi ja myynti tekivät tuloksekasta työtä toisistaan erillään, ovat auttamattomasti ohi. Joskus menneisyydessä vielä onnistuttiin tekemään tulosta keskittymällä myyntiaktiviteettien volyymiin ja mittaamiseen samalla, kun erillinen markkinointiyksikkö toisella puolen taloa laati myyjille powerpoint deckin ja hankki yrityksen logolla varustetut kynät, sateenvarjot ja Marianne-karkit asiakkaille jaettavaksi.