ESITYSMATERIAALI

Miten mitata digitaalista asiakaskokemusta?

Heikki Karjaluoto, markkinoinnin professori,
Jyväskylän yliopisto


Heikki Karjaluoto
markkinoinnin professori Jyväskylän yliopisto


Heikki on markkinoinnin professori ja digitaalisen markkinoinnin tutkimusryhmän johtaja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimus- ja opetusintresseihin kuuluvat digitaalinen markkinointi, kuluttajakäyttäytyminen, markkinointiviestintä ja asiakkuuksien johtaminen.