Mediataivas

ASIAKKAILLE

Asiakas­vastaava
Etumatka
Tuki & Huolenpito
Jatkuva kehitys
Fresh Up
TEKNINEN TUKI

010 420 9300

tuki (at) mediataivas.com

Blogit

Tatu Könönen
Tatu Könönen Markkinointijohtaja, partner 040 520 8477
Asiakastarpeista ja yrityksen liiketoiminnallisista tavoitteista lähtevä teknologia-arkkitehtuuri ja kehitysroadmap voivat tuoda ratkaisun näihin ongelmiin. Samalla se vapauttaa aikaa oleelliseen tekemiseen. Keskeistä ei ole se, millä julkaisualustalla verkkopalvelu-uudistus toteutetaan vaan se, että ymmärretään millaisista eri teknologioista muodostuu skaalautuva yrityksen teknologinen kokonaisarkkitehtuuri, joka mahdollistaa uusien palveluiden käyttöönoton ja paremman asiakaskokemuksen.
Tatu Könönen
Tatu Könönen Markkinointijohtaja, partner 040 520 8477
Modernin työn menetelmät ovat Mediataivaassa jo arkipäivää, mutta lisäksi on haluttu tarjota mahdollisuus yhteiseen etätyöviikkoon ulkomailla. Viime keväänä tehtiin etätyöviikkokokeilu Barcelonassa, mikä toi monia myönteisiä ilmiöitä työyhteisöön. Siksi perinnettä jatketaan, ja etätyömatka suuntautuu tänä keväänä Dubliniin 5.-10.5.
Vieläkin yhä useampi ajautuu pohdiskelemaan verkkopalveluhanketta yksittäisenä projekteina. Todellisuudessa maksimaalinen hyöty saavutetaan jatkuvan ketterän kehittämisen kautta, joka varmistaa verkkopalvelun jatkuvan kriittisen tarkkailun ja kehitystoimenpiteiden toteutuksen.